Πολιτική αλλαγής / ακύρωσης (μόνο για ευέλικτες τιμές)


Κατάθεση 30% του συνολικού ποσού.. Το υπόλοιπο 70% πρέπει να πληρωθεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας επιβεβαιωμένης κράτησης, θα ισχύουν γενικά οι ακόλουθοι όροι ακύρωσης:

– Δωρεάν ακύρωση έως και 60 ημέρες ΠΡΙΝ την άφιξη (επιστρέφεται το ποσό της κατάθεσης).
– Για ακυρώσεις που γίνονται μεταξύ 59 – 30 ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξης, παρακρατείτε το 30% του ποσού της κατάθεσης .
– Για ακυρώσεις που γίνονται μεταξύ 30 – 0 ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξης, σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία, ή μη εμφάνισης στο κατάλυμα, παρακρατείται το συνολικό ποσό της κράτησης (100%).